skip to Main Content

Debiteurenbeheer

Verzorging van facturering en debiteurenbeheer

Kantoor Koeleman verzorgt facturering en debiteurenbeheer voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici. Wij zorgen dat u uw geld volgens de afgesproken termijn op uw rekening ontvangt en handelen de betaling van de factuur met uw patiënt af. Zo houdt u meer tijd over om te besteden aan het verlenen van dentale zorg.

Patiënten die niet betalen, sturen wij namens u en op uw briefpapier dertig dagen na declaratie een betalingsherinnering. Hierbij maken we uw patiënt attent op bijkomende incassokosten en rente, bij het uitblijven van betaling. De hoogte hiervan is wettelijk bepaald en de opbrengst is voor u. In overleg bepalen we of u de wettelijke hoogte van deze kosten wenst te beperken.

Indien een patiënt 45 dagen na declaratie niet tot betaling is overgegaan, sturen wij een tweede herinnering waarbij incassokosten in rekening worden gebracht. Zestig dagen na declaratie versturen wij een aanmaning. Na 67 dagen bellen wij uw patiënt. Wanneer uw vordering na 74 dagen nog niet is voldaan, proberen wij de patiënt nog eenmaal telefonisch tot betaling te bewegen; indien noodzakelijk spreken we een betalingstermijn af met uw patiënt. Standaard hanteren wij daarbij een maximale loopduur van zes maanden, tenzij in overleg met u een langere periode wordt overeengekomen. Wan-betalende patiënten markeren we in uw tandartssoftware, zodat de planners bij het maken van afspraken direct inzicht hebben. We schakelen namens u de deurwaarder in bij uitblijven van betalingen en wij houden daarmee contact.

Door actief beheer realiseert Kantoor Koeleman dat de gemiddelde debiteurentermijn naar maximaal dertig dagen kan worden teruggebracht. Bovendien is de gemiddelde deurwaardersopdracht minder dan een half procent! (Afhankelijk van uw regio.)