skip to Main Content

Managementrapportages

Cijfers bijhouden en maandelijks rapporteren

De best geleide ondernemingen maken plannen en toetsen de uitkomsten. Deze aanpak is door de jarenlange branche ervaring van Kantoor Koeleman gefinetuned en exclusief vertaald naar de dentale wereld.

Uw cijfers worden bijgehouden en maandelijks gerapporteerd. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met voorgaande jaren en periodes, evenals met de begroting. Waar mogelijk wordt u als praktijkeigenaar direct gewezen op opvallende zaken of afwijkingen, om deze bij te kunnen sturen. Dat is van groot belang.

Een managementrapportage is geen velletje papier zonder inhoud: deze heeft pas echt nut wanneer deze actief, samen wordt behandeld. Dat hoeft zeker niet iedere maand, maar wel als er zich opvallende zaken voordoen. Zo kunnen grote uitgaven van tevoren worden besproken, net zoals de wijze van financiering daarvan (eigen middelen of lease).

Managementrapportages