skip to Main Content

Praktijkmanagement

Ondersteuning praktijkmanagement

Kantoor Koeleman ondersteunt u met praktijkmanagement, al dan niet tijdelijk. Optimale praktijk- en personeelsplanning, kostenbesparingen, optimaliseren behandelplannen, het verhogen van de kwaliteit, het implementeren, naleven en auditen van protocollen en richtlijnen of het opzetten van social media. Wij hebben de expertise en delen onze kennis graag met u. Praktijkmanagement van Kantoor Koeleman is op basis van uurtarief, maar kan op periodieke en strategische basis worden ingezet voor een vaste periodieke prijs.

Kantoor Koeleman ondersteunt dan de praktijk op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau, zodat de behandelaar en de medewerkers zich kunnen concentreren op vakinhoudelijke taken. Dit behoort exclusief tot onze specialismen. Oftewel: het ontlasten van de tandarts of praktijkhouder op het gebied van onder meer: financiën, personeel, kwaliteit en vooral de algemene en algehele organisatie, waarbij het uitgangspunt is dat u ons honorarium dubbel en dwars terugverdient!

Kantoor Koeleman ondersteunt u met praktijkmanagement met onder andere:

  • Algehele dagelijkse operationele leiding in de praktijk
  • Het optimaliseren van de kamerplanning en bezetting
  • Klachtenmanagement (in samenspraak met de praktijkhouder)
  • Toezien op naleving van de geldende wet- en regelgeving
  • Gesprekspartner voor de tandarts-directeur(en)
  • Diverse kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen
  • Partnerzaken en -overleggen, overeenkomsten en naleving

Praktijkmanagement on demand van Kantoor Koeleman focust op onderscheidende zaken in alle mogelijke fasen van de praktijkleeftijd: 

Opstart/finance

Bij de opstart van een tandartspraktijk komt nogal wat kijken. U heeft een jarenlange studie achter de rug en bent kundig op uw vakgebied. Ondernemerschap wordt echter niet of nauwelijks onderwezen op de opleiding, terwijl u voor nogal wat ingrijpende en grote beslissingen staat. Hoe groot wil ik mijn praktijk nu neerzetten? Niet te klein, want dan kan ik over een paar jaar weer investeren. Maar ook niet te groot voor de regio waarin ik opereer. Moet ik een praktijk zelf starten of juist overnemen of is het verstandiger samen te gaan werken met een collega of met meerdere collegae?

Hoe dan ook komt er vaak een forse financiering bij kijken. U zult een plan moeten maken voor meerdere jaren met actiepunten. Hoe prettig is het om dat met iemand te doen waarmee u kunt sparren en die u periodiek wijst op de afgesproken punten? Kantoor Koeleman heeft de contacten met bankiers en andere financiers, de tools om een doortimmert plan met u te maken en de skills. Ons kantoor noemen we niet voor niets een Powerhouse voor tandartsen!

Powerhouse voor professionals in de mondzorg

Doorgroei/boost

Na de start of verwerving van uw tandartspraktijk is het pionieren. Waarschijnlijk wilt u het een boost geven. U werkt hard, maar heeft u nog tijd voor een goede marketing, hoe bindt u op een structurele manier uw patiënten en hoe kunt de praktijk en de organisatie van uw praktijk verder verbeteren? Kantoor Koeleman ondersteunt u graag in deze fase en monitort samen met u de tevredenheid van uw patiënten en uw medewerkers. We managen samen met u de afgesproken Unique Selling Points van uw praktijk.

Cashcow

Iedere praktijk heeft een bepaalde optimale omvang in het verzorgingsgebied waarin deze opereert. Een sterke verdere groei doet zich niet meer voor, nieuwe patiënten komen vaak bij uw praktijk na verhuizing naar het verzorgingsgebied en patiënten verlaten uw praktijk vice versa. Uw praktijk moet u eenvoudigweg plezier opleveren. Kantoor Koeleman helpt u de praktijk te beheersen, deze waar nodig nog verder te verbeteren, de kwaliteit te optimaliseren, ziekteverzuim te beheersen en het rendement te verhogen. Met Kantoor Koeleman blijft u in control!

Pensionering en verkoop van de praktijk

Periodiek denkt u na over een eventuele verkoop of over uw pensioen. U spreekt daarover met ons. Het kan zijn dat u pas op 65-jarige leeftijd wilt stoppen, maar het kan ook zijn dat u uw praktijk reeds vijf jaar eerder wilt verkopen en dan rustig wil afbouwen en uw werk pas wilt beëindigen als u daar aan toe bent. Dat kan ook na uw 65-ste zijn natuurlijk. Misschien wilt u wel helemaal niet meer al dat management, maar nog lekker alléén uw vak uitoefenen.

Kantoor Koeleman denkt tijdig met u mee en bereidt met u een exit voor op discrete wijze. We hebben de skills en technieken, uitgebreide ervaring met een verkoopproces en wij weten wat een potentiele opvolger zoekt en motiveert. We begeleiden u met dat traject en wilt u wat meer afstand en toch uw vak blijven uitoefenen zónder dat er een opvolger is, dan blijven wij voor u uw praktijk managen totdat die opvolger er wél is.