skip to Main Content

Powerhouse voor professionals in de mondzorg

Van declaraties tot financiële administratie, Kantoor Koeleman ontzorgt!

  • Wij verzorgen declaraties aan uw patiënten op uw eigen briefpapier
  • Wij verwerken dagelijks betalingen van uw patiënten in uw eigen tandartssoftware
  • Wij verzorgen de incasso van betalingen
  • Wij verzorgen uw financiële én salarisadministratie, uw periodieke en jaarrapportages

Praktijkmanagement

Kantoor Koeleman ondersteunt u met praktijkmanagement, al dan niet tijdelijk. Optimale praktijk- en personeelsplanning, kostenbesparingen, optimaliseren behandelplannen, het verhogen van de kwaliteit, het implementeren, naleven en auditen van protocollen en richtlijnen of het opzetten van social media. Wij hebben de expertise en delen onze kennis graag met u.

Financieel directeur on demand

Een financieel directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële risico’s, het voeren van de financiële administratie en het uitvoeren van het financiële beleid binnen uw praktijk. De financieel directeur rapporteert aan de aandeelhouder of directeur. Kantoor Koeleman ontzorgt uw praktijk als financieel directeur on demand.

Financiële administratie

Een betrouwbare, overzichtelijke financiële administratie is een noodzaak voor iedere praktijk. Grip op uw financiën is belangrijk voor de continuïteit van uw tandartspraktijk. Dat begint bij inzicht als basis om de juiste beslissingen voor de toekomst van uw praktijk te nemen. Kantoor Koeleman verzorgt samen met u en uw medewerkers uw boekhouding en regelt noodzakelijke belastingaangiftes.

Declaraties

Kantoor Koeleman organiseert dat u de juiste declaraties kunt versturen en zorgt voor de logistieke afhandeling, bijvoorbeeld per e-mail of per post. Zelf houdt u volledig het zicht op uw declaraties, maar hebt daar niet meer de zorg over. Wij declareren en zorgen voor een adequate financiële afhandeling. Uiteraard rapporteren wij u daar uitgebreid over. Indien er afwijzingen zijn, dan pakken wij deze ook voor u op.

Debiteurenbeheer

Kantoor Koeleman verzorgt facturering en debiteurenbeheer voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici. Wij zorgen dat u uw geld volgens de afgesproken termijn op uw rekening ontvangt en handelen de betaling van de factuur met uw patiënt af. Zo houdt u meer tijd over om te besteden aan het verlenen van dentale zorg.

Verwerking betalingen

De basis van onze dienstverlening bestaat uit het omzetten van de in uw praktijk uitgevoerde verrichtingen naar voor uw patiënt overzichtelijke facturen. Bovendien verwerkt Kantoor Koeleman de betalingen van uw patiënten online in uw eigen software, op uw eigen systeem. Uniek in de branche; en dit doen wij ook nog eens iedere dag.

Verwerking salaris

Als eigenaar van een praktijk bent u naast tandarts ook werkgever in de gezondheidszorg. U heeft bijvoorbeeld van doen met complexe regelgeving omtrent salaris en personeel. Ook voor de verwerking van de salarissen van uw medewerkers kunt u vertrouwen op de expertise en ondersteuning van Kantoor Koeleman.

Managementrapportages en Jaarverslagen

Managementrapportages

De best geleide ondernemingen maken plannen en toetsen de uitkomsten. Deze aanpak is door de jarenlange branche ervaring van Kantoor Koeleman gefinetuned en exclusief vertaald naar de dentale wereld.

Uw cijfers worden bijgehouden en maandelijks gerapporteerd. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met voorgaande jaren en periodes, evenals met de begroting. Waar mogelijk wordt u als praktijkeigenaar direct gewezen op opvallende zaken of afwijkingen, om deze bij te kunnen sturen. Dat is van groot belang.

Jaarverslagen

Bedrijven dienen ieder jaar een jaarrekening op te stellen. Het opstellen daarvan is werk voor specialisten. De professionals van Kantoor Koeleman zorgen ervoor dat uw jaarrekening voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Een jaarverslag of jaarrekening is voor de meeste ondernemers oud nieuws. Dat deze wordt besproken is prima. Tussentijdse besprekingen bij opvallende zaken zijn echter veel belangrijker. Kantoor Koeleman staat daarom jaarlijks vooral uitgebreid stil bij het fiscale deel.